fbpx
หน้าแรก บล็อก

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการจำนวน 54 อัตรา

กรมการแพทย์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน6....

สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบภาค ก (พิเศษ) ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 153 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 153 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่...

ครม. ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 4-5 พฤศจิกายน 2562 บางพื้นที่

 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล แถลงว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติ จันทร์ที่ 4 และ อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขา และการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จวก สพฐ.ลอยแพบัณฑิตครูนับแสน แซดงดสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี63 หลังชื่อค้างบัญชีเพียบ

ครูผู้ช่วย - เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายอรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่า ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไม่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

อัพเดท!!! เปิดสอบตำรวจ63 อีกรอบ จำนวน 9,000 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ63 - เมื่อวันที่ (11 ต.ค. 62 ) เวลา 10.00 น. โดยการมอบหมายของ ผบก.ศฝร.ภ.4 ให้ พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อม การรับสมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนและข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้าฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ...

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบทหารกองหนุน 97 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.) บรรจุลงในตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 97 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป

ศิริราชเปิดโอกาส “คนอยากเรียนหมอ” จบ ป.ตรีสาขาไหนก็สอบได้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สามารถสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ หากเป็นบุคคลที่เรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 มีอายุไม่เกิน 35 ปี หวังสร้างหมอเก่งหลายด้าน เข้าสังคมได้ ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ สามารถเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้

Most Recent

error: สงวนลิขสิทธ์ !!