บทความล่าสุด

งานราชการ สอบราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

ประกาศจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เปิดรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนว่าง 49 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร...

ปภ.สรุป 15 จังหวัดยังท่วม ดับ 6 ศพ เดือดร้อนกว่า 2 แสนครัวเรือน ประสานเร่งระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ฝนตกที่หนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นและการระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำสำคัญ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ รวม 59...
งานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2561

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 2. เป็นชายโสด อายุ 18...
งานราชการ

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงาน ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงาน 1.ตำแหน่ง พนักงานจัดทำและบันทึกฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท     การรับสมัครพนักงาน ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงาน สามารถขอรับใบสมัครได้ที่กองคุ้มครองฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ กองคุ้มครองฯ ชั้น 3 กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-27 ตุลาคม...
งานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลย สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้ที่สมัครสอบสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้เลย ที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี...

ประกาศ เปิดรับสมัครนายร้อยตำรวจ (หญิง) ประจำปี 2561

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำการปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 อัตรา     วิธีการรับสมัครนายร้อยตำรวจหญิง สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560...
งานราชการ สอบราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์...

หักแน่! เงินเดือนลูกจ้าง เป็นหนี้ กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจงนายจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ทำความเข้าใจกรณีหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเรื่องขั้นตอน วิธีการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน นายชัยณรงค์ เผยว่า “กองทุนและสภาองค์การนายจ้าง ได้ตกลงร่วมมือกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้องค์กรนายจ้างภาคเอกชนทั้งที่เป็นสมาชิกของสภาองค์การนายจ้างและองค์กรนายจ้างทั่วไปทราบถึงภาระหน้าที่ วิธีการ ขั้นตอน ความรับผิดชอบ และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน ขอความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างภาคเอกชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนของพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในสังกัด รวมถึงร่วมทำการประชาสัมพันธ์ รณรงค์...

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 21,000 บาท

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เรื่อง รับสมัครงบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณะสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 21,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   วิธีการสมัคงงาน ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4...
งานราชการ,สอบราชการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานลูกจ้างเฉพาะงาน

ประกาศกองบริหารงานทั่วไป เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ด้วยกองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงงานรถนอน อัตราค่าจ้างวันล่ะ 310 อัตรา   วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) สามารถติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการโดยสาร...