บทความล่าสุด

งานราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน  4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   การรับสมัครงาน ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://https://dede.thaijobjob.com

ด่วน!! คลอดแล้วปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 61 เตรียมประกาศรับสมัครเร็วๆนี้

สพฐ.เตรียมประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย  รอแค่ ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์  ย้ำสอบครั้งนี้เดินตามมาตรการป้องกันทุจริตของ คสช. ดังนี้   เมื่อวันที่ (19 เม.ย.61) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยที่ประชุมมีมติอนุมติหลักการให้ สพฐ....
งานราชการ

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุราชการ 4 อัตรา

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   การรับสมัครงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.bb.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤษภาคม 2561  ตลอด...
งานราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ 16 อัตรา

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 16 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป...
งานราชการ

สภากาชาดไทย รับสมัครอบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 49 อัตรา

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 49 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน รายละเอียดและคุณสมบัติแต่ล่ะตำแหน่ง: ไฟล์เอกสารแนบ   การรับสมัคร 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 18เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561...
สอบราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เงินเดือน 18,000 บาท) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฎสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิกไฟล์เอกสารแนบ
สอบราชการ

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ชาย/หญิง จำนวน 206 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561 รับทั้งชาย/หญิง จำนวน 206 อัตรา รายละเอียดดังนี้   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25...

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน จำนวน 695 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ   การรับสมัครงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/
งานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ   การรับสมัครงานราชการ ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วัน ที่ 23 เมษายน ถึง  16 พฤษภาคม...

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง!!

ประกาศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครงาน ซึ่งทาง บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งๆ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน     การรับสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก:ไฟล์เอกสารแนบ