บทความล่าสุด

ผู้สอบไม่เซ็นต์ชื่อตัวบรรจง

เล็งให้สอบใหม่!! ปมร้อนผู้เข้าสอบไม่เขียนชื่อตัวบรรจงทำให้ถูกตัดสิทธิ์

โลกโซเชียลแห่แชร์! ประเด็นร้อน ผู้สอบไม่เขียนชื่อตัวบรรจง ทำถูกตัดสิทธิ์สอบบรรจุเป็น พนง.รัฐ ขณะ สขค. เล็งให้สอบใหม่ โลกโซเชียลมีเดีย ต่างพากันเผยแพร่ และวิพากษ์วิจารณ์ กรณีที่หญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งไปสมัครสอบหน่วยงานของรัฐ แต่เมื่อทำข้อสอบไปประมาณ 40 ข้อ ผู้คุมสอบกลับเดินมาบอกว่า หญิงรายนี้ถูกตัดสิทธิ์สอบ เพราะเข้าข่ายทุจริต เนื่องจากเรื่องลายมือชื่อ ไม่ได้เขียนตัวบรรจง และขอเชิญออกจากห้องสอบ เมื่อไปสอบถามผู้เข้าสอบ อีกประมาณ 200...
ครูคืนถิ่น62

ส.ค.ศ.ท.ขอชัดเจนผลิตครูคืนถิ่นปี62 จะยังดำเนินการต่อหรือไม่

กลุ่มสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอความชัดเจนผลิตครูคืนถิ่นปี 62 ว่าจะยังดำเนินการต่อหรือไม่ หวังวางแผนการรับนิสิตนักศึกษาต่อไปได้ ครูคืนถิ่น62/ วันที่ (22 ต.ค.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมส.ค.ศ.ท.เมื่อเร็วๆนี้ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาชี้แจงและขอความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่นว่าในปีการศึกษา 2562 จะยังดำเนินการต่อหรือไม่...
นักเรียนจ่าอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 อัตรา

กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กองทัพอากาศ/คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 ถึงปี พ.ศ.2544 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาขาหรือเ เทียบเท่า...

“หมออุดม”ย้ำจะผลิตครู 4 หรือ 5 ปี ก็ได้อยู่ที่สภามหาวิทยาลัย

"หมออุดม" ชี้การปรับหลักสูตรผลิตครู เน้นคุณภาพเป็นหลัก ย้ำมรภ.จะผลิตครู 4 หรือ 5 ปีก็ได้อยู่ที่สภามหาวิทยาลัย ชงคุรุสภาเปิดช่องให้ผลิตครู 4 ปีได้ด้วย วันนี้ (18ต.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราโชบายด้านการศึกษา โดยการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.มีงานทำ...
ธนาคารโลก

ธนาคารโลกชี้คุณภาพการศึกษาไทยแย่กว่าเพื่อนบ้าน

รายงานดัชนีทุนมนุษย์ ของธนาคารโลกระบุ คุณภาพการศึกษาของไทย ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆในภูมิภาค โดยผู้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเฉลี่ย 12.4 ปี แต่มีคุณภาพแค่ 8.6 ปี ธนาคารโลก/รายงานจัดอันดับด้านทุนมนุษย์ของธนาคารโลก เป็นการวัดผลโดยรวมของทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 18 ปี เน้นเรื่องความเสี่ยงด้านสุขภาพและคุณภาพทางการศึกษาในประเทศต่างๆและพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักคือการอยู่รอด สุขภาพเด็ก และความพร้อมจะเรียนต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ในส่วนของไทยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับเดียวกันคือกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง แต่คะแนนที่ได้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก อีกทั้งการที่ผู้เข้าเรียนในระบบการศึกษากับคุณภาพที่ได้ไม่เท่ากัน สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่ได้มาตรฐาน ด้านนายจิม ยอง...
สอบตำรวจ62

ด่วน!! เปิดสอบตำรวจ นายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา - สอบตำรวจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sobrajakan.com - ประกาศรับสมัครฯ 25 - 28 ต.ค.61 - เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 30 ต.ค. -...

ศธ.ปรับหลักสูตรครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เหลือ 4 ปี เริ่มปีการศึกษา 2562 นี้

ปรับหลักสูตรครู – เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาและปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ปรับหลักสูตรครู-รวมถึงอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ.เข้าร่วม ว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้า มีพระราโชบายเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของมรภ.ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งในหลวงร.10 ทรงใส่พระทัย โดยตรัสถามถึงเรื่องดังกล่าวกับทางพล.อ.ดาว์พงษ์...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 235 อัตรา

กรมชลประทาน เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 235 อัตรา รายละเอียดดังนี้ กรมชลประทานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.กรมชลประทาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :...
กกอ

“กกอ.”เผย 3 หลักสูตร “ป.เอก” 3 ม.ดัง ต้องปรับปรุง!!

"กกอ." เผยผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก พบ 3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังต้องปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รายงานผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณาแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยตรวจประเมิน 12...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาวิชา )

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ) รายละเอียดดังนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน * รับวุฒิ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ** ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.   การรับสมัครงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต...