บทความล่าสุด

สอบตำรวจ62 สตช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุนายร้อยตำรวจ จำนวน 465 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร/สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จำนวน 465 อัตรา รายละเอียดดังนี้ สอบนายร้อยตำรวจ62 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ นายร้อยตำรวจ และ นายสิบตำรวจ 450 อัตรา

สอบตำรวจ62/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จำนวน 450 อัตรา รายละเอียดดังนี้ สอบตำรวจ62 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน...

‘ศักดิ์สยาม’ กร้าวประเมินผลงาน 1 เดือน หน่วยงานไหนหลุดเป้า เก้าอี้สะเทือนแน่!

‘ศักดิ์สยาม’ กร้าวประเมินผลงาน 1 เดือน หน่วยงานไหนหลุดเป้า เก้าอี้สะเทือนแน่นอน ระบุไม่กังวลคดีค่าโง่รุมทั้ง ‘ทางด่วน-โฮปเวลล์’ ชี้ ‘ถาวร’ เคยเป็นอดีตอัยการจะช่วยดูแลด้านกฎหมาย ยันได้ข้อสุปก่อน 45 วัน ‘ศักดิ์สยาม’ประเมินผลงาน...

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

แฉ! ถูกบีบให้ออกข้าราชการ เพราะเป็น ครูข้ามเพศ โดนด่า “ขยะที่มีชีวิต”

นายนาดา ไชยจิตต์ นักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ถูก ผอ.โรงเรียน กดดันเนื่องจากเป็น ครูข้ามเพศ ระบุว่า เหตุเกิด ณ จังหวัดแห่งหนี่งในภาคอีสาน จังหวัดที่มีสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย! จังหวัดที่ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเคารพความแตกต่างหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ใครจะคิดว่า…มันจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ารังเกียจเช่นนี้เกิดขึ้น เมื่อการแต่งกายตามเพศสภาพในฐานะข้าราชการครู...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 11 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1...

แนะ!! ปี 3 ปี 4 เรียนสาขาขาดแคลนแทน ป.บัณฑิต

ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ แนะปี3ปี4เรียนสาขาขาดแคลนแทนปิดป.บัณฑิต วันนี้(17ก.ค.)รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16สถาบัน+7สถาบันกล่าวถึงกรณีที่คุรุสภามีนโยบายให้มีการยกเลิกการผลิตครูระดับป.บัณฑิต ว่า ทางที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ฯเห็นด้วยการยกเลิกนโยบายดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตครูตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาการผลิตและคุณภาพของบัณฑิต และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามาตั้งแต่แรกสามารถมาเรียนครูได้ในช่องทางอื่น เช่นเรียนวิชาครูเพิ่มเติมเมื่อศึกษาชั้นปีที่ 3-4หรือเรียนป.โท และการเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพิเศษที่สถาบันผลิตครูจะร่วมมือกับคุรุสภา รศ.ดร.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่าส่วนกรณีที่คุรุสภามีนโยบายกำหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาอื่นสามารถเรียนวิชาชีพครูได้ในชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อทดแทนการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ฯมีข้อเสนอแนะให้คุรุสภาควรกำหนดเฉพาะสาขาขาดแคลนเท่านั้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตครูคุณภาพปกติทั้งระบบ โดยคุรุสภาควรประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้ครู อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ .)สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)เอกชนท้องถิ่นเป็นต้นและจัดทำประกาศคุรุสภาโดยระบุสาขาขาดแคลนแต่ละปีการศึกษา เพื่อนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3...

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ 17 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน จำนวน 17 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน...

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบรรจุงานราชการ (ชาย/หญิง) จำนวน 44 อัตรา

กองทัพเรือ เรือง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 (ชาย/หญิง) จำนวน 44 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รฟท. ไฟเขียว เปิดรับพนักงาน 1,330 อัตรา รองรับรถไฟทางคู่ – รถไฟความเร็วสูง

 บอร์ด รฟท. ไฟเขียว รับพนักงานเพิ่ม 1,330 อัตรา รองรับรถไฟทางคู่ - ความเร็วสูง ไม่กระทบงบ ตั้งเป้าลดค่าทำงานล่วงเวลา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าว...