บทความล่าสุด

สอบ ก.พ.62

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสํานักงาน ก.พ.  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562  ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน 80 กว่าอัตรา

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เรื่อง เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 80 กว่าอัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพวิศวกรสารสนเทศเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ธุรการและจัดหา (Modern Trade)Programmer - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขายวิศวกรบริหารทรัพยากรน้ำวิศวกรเจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร...
สอบท้องถิ่น62

สอบท้องถิ่น62 เปิดสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น จำนวน 8,579 อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต 1.1.ภาคเหนือ เขต 1 บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป)
ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 202 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงานไปรษณีย์ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 202 อัตรา มีโบนัส รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดในการรับสมัคร 1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร (ที่ 27 เมษายน 2562)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri walk in interview พื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 🔻วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 🔻ณ ธนาคารกรุงศรี สาขาซีคอนบางแค 🔻เวลา 10:30-17:00 น. 👉🏻สาขาที่เปิดรับสมัคร: พื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ พื้นที่บางแค / บางหว้า /...
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 25 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา อัตราเงินเดือน...
สอบท้องถิ่น62

ข่าวดี!! เปิดสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล จำนวน 8,579 อัตรา

สอบท้องถิ่น62 / ประชุม กสถ. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 เม.ย.2562 มีมติเปิดรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 8,579 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1.เห็นชอบแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สรุปได้คือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังจังหวัด-กรุงเทพฯ ตะลุยแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 2 อีก 78,572 ราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/กรมบัญชีกลางมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด/ทีมหมอคลังอุ่นใจ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ได้ผลิตบัตรฯ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งต่อให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด/ทีมหมอคลังอุ่นใจ 76 จังหวัด แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน...
พ.ร.บ. ข้าราชการ

โปรดเกล้าฯ ‘พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม’ ข้าราชการ ต้องถือ และปฏิบัติตามนี้ 7 ข้อ!

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา โดย พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” และประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นไป ซึ่ง กฎหมายฉบับนี้มีผล บังคับใช้ กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง...