กกต.ร่อนเอกสารแจงปมรายงานคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการ สพร.ยันข้อมูลแจกสื่อถูกต้อง

0
260
views
กกต.
กกต.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจง จากกรณีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม มีการคลาดเคลื่อนนั้น สำนักงาน กกต. ได้ประสานสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นกรณีดังกล่าวที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว โดยสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แจ้งต่อ กกต. ดังนี้ สำนักงาน กกต. ร่วมกับ สพร. ได้พัฒนาระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานข้อมูลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทันทีหลังจากการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้น เพื่อให้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ สพร.เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐมากว่า 20 ปี โดยได้ออกแบบระบบการรายงานผลคะแนนตามมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งในภาพรวมการทำงานของระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติตามวัตถุของการพัฒนาระบบ

สำหรับช่วงแรกในการรายงานผลการนับคะแนน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีข้อมูลเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และการแสดงผลข้อมูลมีคลาดเคลื่อนนั้น ทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความคลาดเคลื่อนกังกล่าวให้ถูกต้องในทันที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง และการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ข้อมูลที่เชื่อมต่อให้กับตัวแทนของสื่อมวลชนเป็นข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามการรายงานของ กปน.

สำหรับกระแสข่าวกรณีระบบการรายงานผลแรพพิดรีพอร์ตล่ม เนื่องจากถูกแฮกนั้น ขอชี้แจงว่า ระบบต่างๆ ที่ได้รับความสนใจอาจจะถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ระบบการรายงานผลก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถแฮกเข้าระบบได้ เนื่องจากผู้พัฒนาระบบได้เตรียมการรองรับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไว้อยู่แล้ว ส่งผลให้วันที่ 24 มีนาคม ระบบการรายงานผลสามารถทำงานได้ตามปกติ ไม่มีการล่มแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีที่สื่อนำเสนอข้อมูลแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลจนทำให้เข้าใจว่าระบบรายงานล่มนั้น เนื่องจากในบางช่วงเวลามีการเรียกใช้ข้อมูลในอัตราความถี่สูงทำให้ระบบทำงานหนัก จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยปล่อยข้อมูลเป็นระยะๆ ซึ่งมีการตกลงเงื่อนไขดังกล่าวกับผู้แทนสื่อมวลชนแล้ว

ส่วนการรายงานผล ณ ช่วงเวลาที่คะแนนเข้ามา 93 เปอร์เซ็นต์ แล้วข้อมูลมีการเคลื่อนไหวช้ามาก เนื่องจากมีการส่งข้อมูลเข้ามาไม่มากพอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ข้อมูล แต่ระบบยังคงทำงานเป็นปกติ และการรายงานผลการนับคะแนนของ กปน. ยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการต้องแสดงผลไม่เกิน 95 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

ที่มา : มติชนออนไลน์

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้