กยศ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา

1
5119
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มี่รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้

จำนวน 30 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 18,350 บาท ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

วิธีการรับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤษจิกายน 2560

งานราชการ สอบราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: เอกสารแนบ

 

Facebook Comments