กยศ. ดีเดย์หักเงินเดือนใช้หนี้เงินกู้ นำร่องกรมบัญชีกลาง เริ่ม 1 มีนาคมนี้

1
1041
views
งานราชการ สอบราชการ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ.มีความพร้อมเต็มที่ในการดำเนินการหักเงินเดือน แก่ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ โดยจะเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ ที่ เป็นข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานแรก ในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งมีจำนวนหลักร้อยคน  จากนั้นจะขยายผลไปสู่การหักเงินเดือนข้าราชการ ที่เป็นหนี้ กยศ. และผิดนัดชำระหนี้ จำนวนกว่า 76,000 คน มีเงินค้างชำระกว่า 3,500 ล้านบาท ได้ครบภายในปีนี้

ส่วนลูกจ้างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และผิดนัดชำระหนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ซึ่งที่ผ่านมา กยศ. ได้ทำการลงพื้นที่ทำความเข้าใจ กับนายจ้าง หอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ตามจังหวัดต่างๆ พบว่า นายจ้างพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ปัจจุบันสถานะของกยศ. มีผู้กู้ยืมทั่วประเทศ 5.4 ล้านราย คิดเป็นวงเงินกู้ 5.64 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในภาพรวม 2.3 ล้านราย คิดเป็นเงินค้างชำระ 68,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ ถือว่าแนวโน้ม การชำระหนี้ของผู้กู้ในปัจจุบันดีขึ้นกว่าในอดีตมาก เนื่องจากผู้กู้ยืมมีความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงการชำระเงินกู้ กยศ. มากยิ่งขึ้น ว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนรุ่นน้องได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป ทำให้เกิดกระแสการชำระเงินกู้ตรงกำหนด และปิดบัญชี ตามโลกโซเชียล และเกิดการยอมรับและชื่นชมในสังคม โดยในปี 2558 กยศ.ได้รับชำระหนี้คืน 18,000 ล้านบาท / ปี 2559 ได้รับการชำระหนี้คืน 21,000 ล้านบาท และปี 2560 ได้รับชำระหนี้คืน 25,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนไม่ต้องของบประมาณภาครัฐในการจัดสรรวงเงินกู้ยืม ซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท มาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน

ข้อมูลข่าวจาก: เรื่องเล่าเช้านี้