กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

0
2333
views
กรมการขนส่งทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562 จำนวน 60 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย หรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จํานวน 60 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง พลขับ จำนวน 39 อัตรา
2.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 6 อัตรา
3.ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 15 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบทหาร ให้ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ – ๒๒๔๑ – ๐๙๕๙ และ โทร.ทบ.(ทหาร) ๙๔๕๑๐ (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่กำลังเปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ