กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา

0
4666
views
กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562 จํานวน 26 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง (ช่างทั่วไป) จำนวน 11 อัตรา

  • ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
  • ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา
  • ลูกมือช่่าง จำนวน 3 อัตรา
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา
  • ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเทคนิค (ช่างยนต์) จำนวน 8 อัตรา

  • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 3 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  • ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ – ๒๒๔๑ – ๐๙๕๙ และ โทร.ทบ.(ทหาร) ๙๔๕๑๐ (ไฟล์เอกสารคลิก http://www.matulee.com/prakard/620711_government_employees.pdf)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้