กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 11 อัตรา

0
1063
views

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง             จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๕,๗๕๐ บาท/คน/เดือน
2.ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ     จำนวน ๖ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๒,๐๘๐ บาท/คน/เดือน
3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๕๐๐ บาท/คน/เดือน

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยายยนต์ อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑-๘๘๘๘ ต่อ ๖๓๐๑ และ ๖๓๐๔ ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก: เอกสารแนบ