กรมการข้าว รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

0
9385
views
กรมการข้าว

กรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 1.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้

4.ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

5.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการหรือสาขาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารบุคคล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้