กรมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (เงินเดือน 37,680 บาท)

0
1239
views
สอบราชการ

ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า เงินเดือน 37,680 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน 15 ปี หรือ
ได้รับวุฒิปริญญาโทและมีประสบการณ์การทำงาน 12 ปี หรือ
ได้รับวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี
2. เป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานในด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 

การรัสมัครงานราชการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 12-16  กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาการ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2547 4846 หรือที่เว็บไซต์ http://www.dft.go.th/th-th/NewsList/Recruitment/Detail-Recruitment/ArticleId/10473/10473

 

Facebook Comments