กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ

0
1591
views
งานราชการ

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ สมัครออนไลน์รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กำหนด

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน กพ.

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กำหนด

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน กพ.

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ขึ้นไปของสำนักงาน กพ.

 

4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ขึ้นไปของสำนักงาน กพ.

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2461 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtn.job.thai.com