กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

0
1829
views
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองบรหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่)

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้