กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา

0
3100
views
กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรมการทหารสื่อสารตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 9 อัตรา
4. ตำแหน่ง ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ลิ้งค์รับสมัครงานทหาร)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้