กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

0
1954
views
กรมการสัตว์ทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก

กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 อัตรา  รายละเอียดดังนี้

กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือนระดับ พ.2 ชั้น 15 (8,590 บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
  • ไม่รังเกียจสุนัข

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบทหาร จะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 (ไฟล์เอกสารแนบ)

 

สอบราชการ งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ