กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา

0
5573
views
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรมทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่จะสมัครสอบทหาร ต้องสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : ไฟล์เอกสารแนบ )

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้