กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 158 อัตรา

0
5516
views
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 158 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมการแพทย์-ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กรมการแพทย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 55 อัตรา

2.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 6 อัตรา

3.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง นักวิชาการการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

6.ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

7.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

8.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

9.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

10.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา

11.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา

12.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

13.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 10 อัตรา

14.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา

15.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา

16.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา

17.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 7 อัตรา

18.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 14 อัตรา

19.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 16 อัตรา

20.ตำแหน่ง กู้ชีพ จำนวน 5 อัตรา

21.ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 6 อัตรา

กรมการแพทย์

การรับสมัครกรมการแพทย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรมการแพทย์ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)