กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา

0
1195
views

 กรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 44 อัตรา  รายละเอียดดังนี้


กรมการแพทย์ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กรมการแพทย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ         จำนวน 4 อัตรา
2.ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ                              จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                       จำนวน 17 อัตรา
4.ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ                     จำนวน 9 อัตรา
5.ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ                     จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ                        จำนวน 3 อัตรา

7.ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ      จำนวน 2 อัตรา
8.ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
9.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        จำนวน 1 อัตรา
10.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์        จำนวน 1 อัตรา
11.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติงาน                   จำนวน 1 อัตรา
12.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน               จำนวน 2 อัตรา

กรมการแพทย์

 

กรมการแพทย์
การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์https://dms.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561