กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

0
1026
views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ


1. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (นนทบุรี)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (นนทบุรี)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นครราชสีมา)
ค่าตอบแทน 10,430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิ ม.6

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นครราชสีมา)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

5. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สุราษฎร์ธานี)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (พิษณุโลก)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

7. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 10,430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ม.6

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

9. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (เชียงราย)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

10. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (ศรีษะเกษ)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ลำปาง)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ชลบุรี)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

13. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลำพูน)
ค่าตอบแทน 10,430 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ม.3

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดรับสมัครสอบในตอนนี้