กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 56 อัตรา

0
2120
views
สอบราชการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1-2/2561 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบส่วนกลาง
1.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
3.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบส่วนภูมิภาค
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
2.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
5.ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
6.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
7.ตำแหน่ง พนักงานบริการ
8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
10.ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
11.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
12.ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิก: ลิงค์การรับสมัครงาน