กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา

0
3939
views
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3-4/2561 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) จำนวน 55 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ส่วนกลาง
1.กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ส่วนภูมิภาค
1.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 10 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 5 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 7 อัตรา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
9.ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
10.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 5 อัตรา
11.ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 12 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2561: ขนาด 2.52 MB

 ส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2561: ขนาด 2.77 MB 

 

งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ