กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
2065
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/3560 จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ) จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง นักสงคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนราธิวาส) จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพัทลุง) จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพังงา) จำนวน 1 อัตรา

  1. ตำแหน่ง นักสงคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครระนอง) จำนวน 1 อัตรา

10.ตำแหน่ง นักสงคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูน) จำนวน 1 อัตรา

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครพนักงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบ

รายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน:news_th_20171011103143_1

Facebook Comments