กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
1256
views
กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเวชสถิติ รายละเอียดดังนี้

กรมควบคุมโรค – ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.กรมควบคุมโรค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่งสาขาคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

 

กรมควบคุมโรค – การรับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เลขที่ 29/85 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)