กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
4031
views

 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 37,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการเท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมที่:09112017

Facebook Comments