กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

0
2165
views
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

– สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของ ก.พ.

วิธีสมัครสอบราชการ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ