กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

0
3453
views
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ รวม 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

3.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

สำหรับผู้ที่สนใจงานราชการ สามารถสมัครได้ที่ https://dmcr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 คลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้