กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

0
2902
views
งานราชการ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี (สมัครทางอินเทอร์เน็ต) รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 9 อัตรา
5.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
6.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com/  ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ