กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 26 อัตรา

0
1595
views
งานราชการ

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 26 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

ระดับปริญญาโท ดังนี้

1.งานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท/เดือน

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท/เดือน

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท/เดือน

 

4.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท/เดือน

 

5.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท/เดือน

 

ระดับปริญญาตรี ดังนี้

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตเคมี)

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

4.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

5.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

6.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

7.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการต่างประเทศ)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท/เดือน

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/