กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี)

0
829
views
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
– สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้