กรมทหารพรานที่12 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายและหญิง หลายอัตรา

0
1241
views
กรมทหารพรานที่12

กรมทหารพรานที่ 12 เรื่อง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชาย/หญิง ทหารกองหนุนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน หลายอัตรา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
– อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์
– สัญชาติไทย
– เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
– มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมปีที่ 3
รายละเอียดตามใบประกาศกรมทหารพรานที่12

กำหนดวันและเวลารับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัคร ให้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่รับสมัคร ณ ชค.พท.12 บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถ โทร 0 3726 4030

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้