กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

0
5878
views
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัตอเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

-ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://drr.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

งานราชการ
สอบราชการ