กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา

0
20079
views
กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยานประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน จำนวน 33 อัตรา รายละเอียดดังนี้


กรมท่าอากาศยาน /ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.กรมท่าอากาศยาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา และวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปวส.ทางสาขาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา(แบบมีเงื่อนไขดูในไฟล์แนบรับสมัคร) หรือ วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

6. ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

กรมท่าอากาศยาน/การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กันยายน 2561  ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ