กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

0
1160
views
กรมประมง

กรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รายละเอียดดังนี้

กรมประมงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.กรมประมง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมประมง

กรมประมงวิธีการรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครกรมประมง เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ (ไฟล์แอกสารแนบ)