กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
1535
views
กรมประมง
กรมประมง

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับวุฒิ ปวช./ปวส. จำนวน 3 อัตรา  รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การรับสมัครงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 รายละเอียดคลิก (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดรับในขณะนี้เลื่อนลงดูข้างล่างเลย