กรมปศุสัตว์ เปิดสมัครสอบบรรจุงานราชการ [ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.]

0
6224
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมปศุสัตว์ รายละเอียดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่กำหนด

 

2.งานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน 5 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500-19,830 บาท

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 

3.งานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้)

จำนวน 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500-19,830 บาท

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

วิธีการสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที 30 ตุลาคม -17 พฤษจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดในการรับสมัครและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com
 

Facebook Comments