กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 21 อัตรา

0
755
views
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก และสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 21 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 8 อัตรา

วิธีการรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2562
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้