กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ 137 อัตรา

0
12318
views
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 137 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา

4.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา

5.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

6.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

8.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 44 อัตรา

9.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้