กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 106 อัตรา

0
2564
views
กรมพลาธิการทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 106 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานรับ-จ่ายน้ำมัน จำนวน 5 อัตรา
3.ตำแหน่ง ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา 
5.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
8.ตำแหน่ง ลูกมือช่าง จำนวน 10 อัตรา
9.ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน 6 อัตรา
10.ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
11.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 17 อัตรา
12.ตำแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 56 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก เลขที่ 3 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ