กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา)

0
8455
views

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2561  ที่เว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ