กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกบรรจุงานราชการ (วุฒิ ป.ตรี)

0
1773
views
งานราชการ

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม: ไฟล์เอกสารแนบ