กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

0
977
views

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานราชการ

งานราชการ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ ณ กองบริหารทรัพยากร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (รายละเอียดคลิก:ไฟล์เอกสารแนบ)