กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

0
10793
views
กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน  เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 155 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมยุทธศึกษาทหารบก/ประเภทบุคคลที่รับสมัครสอบทหาร

1.รับ ชาย/หญิง

2.ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการจนครบกำหนด)

3.นายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบงานราชการ

เพศชาย

1.เป็นทหารกองเกินอายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2540) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่1 ผลจับฉลาก “ดำ”  หรือไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารในกองประจำการในปีที่สมัครสอบ

2.เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2540)

3.ความสูง 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกาย จากที่ระบุในแบบ สด.43  หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

 

เพศหญิง

1.อายุระหว่าง 22 – 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2540)

2.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

3.สูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

 

วิธีการรับสมัครสอบทหาร

ผู้ที่จะสมัครสอบทหาร สามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบและใบสมัครสอบได้ที่ https://atc-rta.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ วันที่ 26 พ.ย. – 11 ธ.ค. 61  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ