กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ หลายอัตรา!!

0
2383
views
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คุณสมบัติในการสมัคร

1.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลัง การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2.เป็น ชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2544)

3.สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดประจำการทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2562 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2541 )

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครทหารเรือ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)