กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
1551
views
งานราชการ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และพนักงานประจำสำนักงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานราชการ

งานราชการ

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ