กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (เงินเดือน 21,000 บาท)

0
963
views
งานราชการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

2.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาโภชนาวิทยา

 

การรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1  อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์  02-2017073,7077 ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ)