กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 2 หมื่นกว่าบาท

0
1299
views
สอบราชการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 21,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สอบราชการ

คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง: ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

การรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073 -7077 ตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่: ไฟล์เอกสารแนบ