กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา

1
1791
views
งานราชการ

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 35 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
4. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
5. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
6. ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
7. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

8. ตำแหน่งนายช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
9. ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
10. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและปติมากรรม) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
11. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
12. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
13. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง) จำนวน 3 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
14. ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
15. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
16. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
17. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จำนวน 1 อัตรา  (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
18. ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) 
19. ตำแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
20. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
21. ตำแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
22. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
23. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/