กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 33 อัตรา

0
2620
views
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 33 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมศิลปากร/ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.กรมศิลปากร ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
2. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
3. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งที่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

  1. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
    5. ตำแหน่ง นายช่างหล่อปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
    6. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
    7. ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 

กรมศิลปากร/การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/