กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

0
6616
views
กรมศุลกากร

กรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

4.ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://http://job.customs.go.th ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้