กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 216 อัตรา

0
18417
views
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กรมสรรพากรตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร(บุคคลทั่วไปและผู้พิการ)

จำนวนอัตราว่าง 171 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานสรรพากร

จำนวนอัตราว่าง 45 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

กรมสรรพากร

การรับสมัครงาน

ผู้ที่จะสมัครงานราชการ ต้องสมัครด้วยตนเอง โดยปริ้นใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หัวข้อ HOTMENU และยื่นด้วยตนเองตามสถานที่ที่กำหนดในเอกสารแนบนี้ (ไฟล์เอกสารแนบ) ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม2562

งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ