กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 760 อัตรา

0
13653
views
กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 760 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 400 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา
  • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 230 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้